managementmodellen

Acht tips om beschadigde relaties te herstellen

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Conflicten hoeven niet tot onherstelbare schade te leiden. Waar mensen samenwerken, ontstaan meningsverschillen. Soms gaan die zo ver dat ze een negatief effect op de onderlinge verhoudingen hebben.

Maar dit hoeft niet steeds tot onherstelbare schade te leiden. Management Today geeft acht tips om verstoorde relaties te herstellen en Managers Online zet ze op een rij.

1. Bedenk waarom het mis ging

Lopen uw manieren van werken uiteen? Botsen uw persoonlijkheden? Speelt er een externe crisis? Als u weet wat de achterliggende reden is, kunt u des te beter bedenken hoe u de situatie ten goede keert. Iemand vleien die gek wordt van uw onzekerheid is bijvoorbeeld geen goed idee.

2. Verontschuldig u

Als het meningsverschil uw schuld is, biedt dan uw verontschuldigingen aan. Vertel meteen hoe u de situatie in het vervolg wilt gaan voorkomen.

3. Wees voorzichtig

Als de situatie uit de hand dreigt te lopen, kan het kleinste misverstand de vlam in de pan doen slaan. Vermijd sarcasme, grapjes en opmerkingen die verkeerd opgevat kunnen worden.

4. Zoek een gemeenschappelijk uitgangspunt

Herstel uw relatie door uw gesprekken te focussen op gedeelde interesses en doelen. Zijn die er niet, dan heeft u misschien een gezamenlijke vijand om tegen in het geweer te komen.

5. Gedraag u volwassen

In elke relatie wisselen we drie rollen af stellen experts – die van ouder, volwassene en kind. Relaties waarin we beperkt worden tot een rol zijn gedoemd te mislukken. Heeft u een kinderachtige ondergeschikte? Geef hem of haar de leiding over een project. Zorg voor een volwassen interactie en uw onderlinge relatie zal zich meteen verbeteren.

6. Zet de eerste stap

Ruzies tussen botsende persoonlijkheden worden zelden gezamenlijk opgelost. Zet de eerste stap. Doe gedurende een week alles wat u kunt om de communicatie met die persoon te verbeteren. Negeer beledigingen, slik uw commentaar in en glimlach. De ander zal waarschijnlijk vanzelf volgen.

7. Hou vol

Een relatie herstellen kost tijd, geduld en consistentie. Is de relatie u dat waard, dan is het het waard om niet meteen op te geven als uw eerste pogingen mislukken.

8. Weet wanneer u moet stoppen

Soms is een relatie echt niet meer te herstellen. Als u elkaar blijft negeren, geen vrede wilt sluiten en de ander op geen enkel gebied bewondert, staak uw pogingen dan maar en kijk of u de ander voorgoed uit de weg kunt blijven gaan.

Bron: 6minutes.nl

Datum: 06-12-2010