Cyprus

Home
15-10: Pafos
16-10: Pafos - Kourion - Tochni
17-10: Agios Minas - Lefkara - Vavatsina
18-10: Nicosia
19-10: Agros - Asinou - Agios Nikolaos - Platres
20-10: TroŲdosgebergte - Omodos - Fini - Treis Elies
21-10: Agios Ioannis Lambadistis - Kykkosklooster - Cedervallei - Polis
22-10: Polis, Akamas-schiereiland
23-10: Akamas-schiereiland
MozaÔekvloeren
Contact

Tussen 15 en 23 oktober reisden wij rond door het Griekse deel van Cyprus. Pafos, Tochni, Platres en Polis waren onze standplaatsen.

Een reisverslag, heel veel foto's en filmpjes!

cypruskaartjerondreis.jpg

introcyprusdia1.jpg

introcyprusdia2.jpg

introcyprusdia3.jpg

introcyprusdia4.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

327760577.jpg

Oppervlakte: 9.251 km≤ Inwoners: 792.604 [2008] Cyprus: de Republiek Cyprus is gelegen op het gelijknamige eiland Cyprus in het oosten van de Middellandse Zee, ca. 70 km ten zuiden van Turkije en 100 km ten westen van SyriŽ. Hoewel Cyprus geografisch gezien tot het Aziatische continent behoort, wordt de republiek om culturele redenen dikwijls tot Europa gerekend. Mede door de inzet van het nabije Griekenland is Cyprus sinds 2004 als lid van de Europese Unie opgenomen. Sinds 1983 bestaat op het noordelijk deel van het eiland de Turkse Republiek Noord-Cyprus, die alleen door Turkije wordt erkend. Het eiland is daarmee feitelijk in tweeŽn gedeeld.

cyprusvlag326901415.jpg

De vlag van Cyprus werd op 16 augustus 1960 in gebruik genomen. Op een witte ondergrond zijn in kopergeel de contouren van het gehele eiland Cyprus aangegeven. Het kopergeel symboliseert de vele kopererts die in de Cypriotische bodem zit. Onder de afbeelding van het eiland staan twee olijftakken, als teken van vrede. De vlag werd door de Cypriotische president Makarios III geÔntroduceerd met de bedoeling het Turkse en Griekse gedeelte dichter bij elkaar te brengen. Om die reden werden de kleuren van de Griekse (blauw) en Turkse (rood) vlag vermeden, om de vlag een zo neutraal mogelijke uitstraling te geven. In de praktijk wordt de Cypriotische vlag in het Griekse gedeelte van Cyprus nauwelijks gebruikt. Daar gebruikt men de Griekse vlag. Het Turkse gedeelte van het eiland, de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, heeft een eigen vlag.

cyprusturks327763843.jpg

De Turkse Republiek Noord-Cyprus is een op het noordelijk deel van het Mediterrane eiland Cyprus gelegen staat die alleen door Turkije wordt erkend. De rest van de wereld beschouwt dit formeel als bezet gebied van de Republiek Cyprus. In feite erkenden ook Bangladesh en Pakistan al heel snel de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, maar onder druk van vooral de Verenigde Staten moesten ze hun erkenning weer intrekken. Thans zijn er onderhandelingen met de Europese Unie om Turks Cyprus uit haar economisch isolement te halen. Het bezette gebied beslaat 3335 km≤ (een derde van het eiland Cyprus) en er wonen ongeveer 210.000 mensen, voornamelijk Turken. Tijdens de bezetting vluchtten veel Grieken naar het zuiden van het eiland en veel Turken naar het noorden ervan. De reden voor de bezetting was dat Grieken streefden naar enosis, eenmaking met Griekenland. Om dit doel te bereiken voerden enkele Grieks-Cyprioten, met ondersteuning van de junta die toen de macht had in Griekenland, een staatsgreep uit. Wat door de Turkije als een bedreiging werd gezien voor de Turks-Cypriotische bevolking. Hierop volgde in 1974 een Turkse invasie en in 1983 verklaarde het door Turkije bezette gedeelte zich onafhankelijk onder de naam Turkse Republiek Noord-Cyprus.

cyprusengelsen327763012.jpg

Groot BrittaniŽ heeft nog steeds twee militaire bases op Cyprus: Akrotiri en Dhekelia. Deze 2 gebieden behoren officieel tot het Britse Koninkrijk en zijn ontstaan na de zelfstandigheid van Cyprus in 1960.

Hoe Engels is Cyprus?
Vanaf 1925 tot 1960 is Cyprus een Britse kroonkolonie geweest. De invloeden van deze Britse periode zijn nog zeer goed merkbaar in het dagelijks leven op Cyprus. Zo rijdt men links met auto's waarin het stuur aan de rechterzijde zit, spreken veel Cyprioten Engels en was de officiŽle munteenheid voor de invoering van de euro de Cypriotische Pond. Omdat de Cypriotische Pond gekoppeld was aan de Engelse Pond lagen de prijzen voor vasteland-Europeanen aan de hoge kant. Na de invoering van de euro is het prijsniveau ongeveer gelijk aan dat van Griekenland.
 
Engelse toeristen
Het feit dat Cyprus een kolonie van Engeland is geweest is ook te zien in de hoeveelheid Engelse toeristen op Cyprus. Ongeveer tweederde deel van alle toeristen op Cyprus komt uit Engeland en heel veel vakantiewoningen en appartementen op Cyprus zijn in het bezit van Engelsen die het daar een tweede woning hebben of definitief verhuisd zijn naar Cyprus. De meeste restaurants en bars richten zich ook hoofdzakelijk op Engelsen. Sportwedstrijden op televisie, grote glazen bier, vettige Engels ontbijten en veel pork en lamb chops op de menukaarten zijn een duidelijk teken dat men vooral Engelse gasten over de vloer krijgt.
 
Sjonnies & Anita's
Toch lijkt het erop dat het type hooligan, zeg maar Sjonnie en Anita, wat je al vrij snel tegenkomt in Spanje of Griekenland, hier verhoudingsgewijs minder voorkomt dan op bijvoorbeeld Mallorca, Kreta of Tenerife.

www.passie-voor-reizen.nl

Geschiedenis

De ligging van Cyprus, op een punt waar oosterse en westerse beschavingen elkaar ontmoetten, was zeer bepalend voor haar historie. Veel heersers trachtten het strategisch gelegen eiland te veroveren.

 

Steentijd 8000 - 4000 v.Chr.

Recente archeologische vondsten wijzen erop dat Cyprus al minstens sinds 8000 v.Chr. wordt bewoond. Permanente nederzettingen verschenen omstreeks 6000 v.Chr.. Men denkt dat deze vroege bewoners uit Klein-AziŽ kwamen.

 

Chalcolithicum 4000-2500 v.Chr.

De overgangstijd tussen steen- en bronstijd heet het chalcolithicum (naar het Grieks voor koper en steen: chalkos en lithos); op kleine schaal werd koper benut voor gebruisvoorwerpen.

Dankzij de grote koperlagen in het TroŲdosgebergte groeide vanaf 3000 v.Chr. de macht van Cyprus.

Het eiland werd de grootste producent en exporteur van koper in het Middellandse Zee-gebied.

 

Bronstijd 2500-1050 v.Chr.

De techniek van het bronssmelten had zich intussen verspreid door het hele mediterrane gebied. Koper, het hoofdingrediŽnt van brons, werd een bron van rijkdom voor het eiland.

In de vroege bronstijd ontwikkelde zich de handel met Egypte en het Midden-Oosten.

De handel met Egypte en Fenicische kooplui noopte tot de ontwikkeling van het schrift.

In de 12de eeuw v.Chr. vielen plunderaars, de zogenaamde Zeevolken, Cyprus binnen en verwoestten enkele steden. Door de komst van de Myceners in de 11de eeuw v.Chr. werd het evenwicht hersteld. De Griekse taal, gewoonten en cultuur werden overgenomen en er ontstond een bloeiende Ahroditecultus. De tempel van Aphrodite in Palepafos steeg in aanzien en werd snel haar voornaamste heiligdom in de antieke Griekse wereld.

Omstreeks 1050 v.Chr. verwoestte een aardbeving Cyprus en kondigde een duistere periode aan voor het eiland.

 

IJzertijd 1000 - 700 v.Chr.

Rond 1000 v.Chr. ging het hele mediterrane gebied de ijzertijd in, al nam de vraag naar het koper van Cyprus niet af. In deze tijd was Cyprus verdeeld in koninkrijken, bestuurd door lokale koningen.

De rijkdom van Cyprus lokte de FeniciŽrs aan. De gezamenlijke invloeden van FeniciŽrs, Myceners en Cyprioten brachten een periode met bijzondere culturele prestaties, de bouw van nieuwe steden en de ontwikkeling van de metaalbewerking.

 

ArchaÔsche tijd 700 - 600 v.Chr.

Rond 700 v.Chr. viel Cyprus in handen van de Assyrische koningen, die er niet wilden heersen maar alleen tribuut eisten.

 

Klassieke periode 600 - 333 v.Chr.

In de vroege 6de eeuw v.Chr. werd Cyprus bestuurd door de Egyptenaren, maar hun invloed op de lokale kunst was gering.

In 545 v.Chr. veroverden de Perzen Egypte en kregen daarmee Cyprus in hun macht. De kleine koninkrijken moesten de Perzen tribuut betalen en als er oorlog was schepen leveren.

Al waren de koninkrijken eerst niet betrokken bij de Perzische Oorlogen (490-480 v. Chr.), toch ontbrandde er een soort burgeroorlog. Enige koninkrijken kozen de Griekse kant, terwijl andere de Perzen steunden. De Perzen onderdrukten de opstand.

Hoewel de politieke situatie moeilijk was groeide de invloed van de Griekse cultuur aanmerkelijk.

 

Hellenistische tijd 333 - 58 v.Chr.

Toen Alexander de Grote in 325 v.Chr. het Perzische rijk aanviel, verwelkomden de Cypriotische koninkrijken hem als een bevrijder en leverden hem een vloot voor zijn succesvolle beleg van Tyrus. De verzwakking van FeniciŽ leidde tot grotere winsten in de koperhandel voor Cyprus.

Na de dood van Alexander de Grote in 323 v.Chr. kwam Cyprus weer bij het Egyptische rijk. Het hellenisme beÔnvloedde de cultuur en Egyptische goden verschenen naast de Cypriotische.

 

Romeins bewind en Christendom 58 v.Chr. - 395

In 58 v.Chr. werd Cyprus veroverd door de Romeinse legioenen. Het eiland kreeg de status van provincie, bestuurd door een gouveneur die resideerde in een prachtig paleis in Pafos. De Romeinse vloermozaÔeken in Pafos behoren tot de interessantste van het Midden-Oosten.

Het Christendom kwam naar Cyrus toen de apostel Paulus in 45 n.Chr. uit Palestina arriveerde.

De nieuwe religie verspreidde zich langzaam tot keizer Constantijn haar tot officiŽle godsdienst maakte. Zijn edict van 313 gaf het christendom gelijke rechten als de andere.

In 332 en 342 verwoestten twee aardbevingen de meeste Cypriotische steden en sloten zo een tijdperk uit.

 

Byzantijnse tijd 395 - 1100

Bij de officiŽle verdeling van het Romeinse gebied in een oostelijk en westelijk rijk in 395 kwam Cyprus natuurlijk in het oosten terecht, in de Byzantijnse invloedssfeer.

De 5de en 6de eeuw waren een bloeitijd.

Na 647 vond een reeks Arabische rooftochten plaats. De overvallen hielden drie eeuwen aan. In 965bevrijdde de vloot van de Byzantijnse keizer Cyprus van Arabische piraten en werd het weer veilig.

Vanaf de 11de eeuw was het hele Midden-Oosten weer een strijdtoneel, waarbij AnatoliŽ, SyriŽ en het Heilige Land door de Seltsjoekse Turken werden veroverd.

 

Kruistochten en Lusignanperiode 1100 - 1489

Om het Heilige Land te heroveren op de islamieten vond een reeks van kruistochten plaats in de hele 12de en 13de eeuw. Na veel inspanningen slaagde de eerste kruistocht in de verovering van Jeruzalem (1099). Europese ridders stichtten het koninkrijk Jeruzalem, maar het was omsingeld door Turkse emiraten en kon niet overleven.

Richard Leeuwenhart, koning van Engeland, organiseerde in 1190 weer een nieuwe kruistocht. Door een storm dreven zijn schepen af naar Cyprus.         Ze werden door de koning van Cyprus geplunderd. Richard verpletterde echter de artillerie van Cypriotische koning op de Mesaoriavlakte, achtervolgde hem en sloot hem op in het Kantarakasteel.

Als oorlogsbuit ging Cyprus van hand tot hand. Richard droeg het over aan de tempeliers en op hun beurt verkochten zij het aan de ridder Guy de Lusignan, die de Cypriotische Lusignandynastie stichtte en het feodale stelsel invoerde op Cyprus.

De staat werd in 1372 verzwakt door een aanval van de steeds machtiger Genuezen: zij namen Famagusta (Turks-Cyprus) in. Tenslotte stond de weduwe van Jacob, de laatste Lusignankoning, in 1489 Cyprus af aan de Venetianen.

 

Venetiaans bewind 1489 - 1570

Het Venetiaanse bewind hield o Cyrus nog geen eeuw stand. Het eiland was een soort grensfort, dat de Venetiaanse domeinen in de oostelijke Middellandse Zee tegen het Ottomaanse Rijk moest verdedigen. Veel vestingwerken rond havens en steden stammen uit deze tijd. In 1570 werden de Venetianen door een overmacht van het Ottomaanse Rijk verslagen.

 

Ottomaanse tijd 1570 - 1878

De Turkse veroveraars verwoestten de meeste kerken en kloosters of maakten er moskeeŽn van. Ze schaften het gehate feodale stelsel af en verdeelden het land onder de boeren. De orthodoxe geestelijken mochten katholieke kerken en kloosters overnemen.

In het midden van de 19de eeuw speelde Groot-BrittanniŽ een steeds grotere rol in het Midden- Oosten. In ruil voor militaire steun in de oorlog met Rusland, drong Turkije in 1878 de bezetting en bestuurlijke rechten op Cyprus voor eeuwig over aan de Britten, al zou het eiland Turks bezit blijven (!).

 

Brits bewind 1878 - 1960

Het strategisch gelegen Cyprus beschermde de zeeroutes naar Indua en hielp de Britse belangen in het Midden-Oosten bewaken. De Britten introduceerden het Engelse recht, verminderden de misdaad en bouwden wegen en waterwerken.

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en Turkije de kant van Duitsland koos, annexeerde Groot-BrittaniŽ Cyprus. Na de Tweede Wereldoorlog wilden de Grieks-Cyprioten enosis (aansluiting bij Griekenland), waar de Turkse minderheid fel tegen was. Groeiende spanning leidde er in 1954 toe dat aartsbisschop Makarios en de Griekse generaal Grivas de EOKA (Nationale Organisatie van Cypriotische strijders) oprichtten. Zij moest Cyprus bevrijdden van de Britten. De EOKA begon een terreurcampagne, eerst tegen bezit en later tegen mensen. In 1958 stichtten de Turks-Cyprioten de Turkse Verzetsorganisatie (TNT). De terreur en de kosten voor de ordehandhaving leidden ertoe dat de Britten Cyprus onafhankelijkheid gaven. Er kwam een grondwet die, onder meer, enosis en taksim (verdeling van Cyprus tussen Griekenland en Turkije) uitsloot. Groot-BrittaniŽ, Griekenland en Turkije sloten een verdrag dat hen verplichtte de onafhankelijkheid van Cyprus te garanderen.

Op 16 augustus 1960 werd Cyprus officieel onafhankelijk.

 

Onafhankelijk Cyprus 1960 - heden

In december 1963 leidde animositeit tussen de Grieks- en Turks-Cyprioten tot oorlog. Het Griekse leger kwam tussenbeide en de Turkse luchtmacht bombardeerde de omgeving van Polis. In 1964 kwamen de VN-troepen die binnen drie maanden de vrede zouden herstellen. De missie mislukte en de troepen zijn er nog steeds.

In 1974 pleegden rebellen van de Cypriotische Nationale Garde, onder aanmoediging van Athene, een coup. De Turkse regering stuurde troepen naar Cyprus. Na een korte strijd beheerste het invasieleger het noorden en begon een gedwongen volksverhuizing. De 'Groene Lijn' scheidt nog steeds het door de Turken bezette noorden van het zuiden en wordt bewaakt door VN-troepen.

In 1983 wordt door de Turken de Turkse Republiek Noord-Cyprus uitgeroepen, alleen door Turkije erkend.

De grote kans om het eiland te herenigen in 2004 gaf het referendum over de toetreding van Cyprus tot de EU. De Grieks-Cyprioten verwierpen dit voorstel.

www.passie-voor-reizen.nl

Op onze eerste dag in Cyprus bleven we in Pafos. Hier is veel te zien, waaronder de mozaÔekvloeren en koningstomben.

cyprus06dagjepafos.jpg

cyprus03mozaieken.jpg

cyprus04koningstombes.jpg

De volgende dag, reisdoel: Tochni. Onderweg bezoeken we de rots van Aphrodite en Kourion, een belangrijke Romeinse opgraving.

cyprus07vertrekuitpafos.jpg

cyprus08rotsvanaphrodite.jpg

cyprus09korion.jpg

cyprus10tochni.jpg

Vanuit Tochni bezoek we het nonnenklooster Agios Minas en het zilver- en kantstadje Lefkara. 's Middags maken we een mooie rit door de bergen naar het bergdorpje Vavatsina.

cyprus11agiosminas.jpg

cyprus12lefkara.jpg

cyprus13vavat.jpg

Op ongeveer een uur rijden van Tochni, ligt de laatste gedeelde hoofdstad van de wereld: Nicosia.

cyprus14nicosia.jpg

Vandaag verplaatsen we ons naar Platres. Onderweg bezoeken we Asinou en Agios Nikolaos.

cyprus15tochninaarplatres.jpg

cyprus17asinou.jpg

cyprus18agiosnikolaos.jpg

's Morgens maken we een wandeling in het Troůdosgebergte, 's middags bezoeken we de dorpjes Omodos, Fini en Treis Elies.

cyprus19troodosgebergte.jpg

cyprus20omodos.jpg

cyprus21mezeneraidainfini.jpg

cyprus22treiselies.jpg

cyprus23agiosdimitrios.jpg

We rijden richting onze laatste standplaats: Polis. Onderweg bezoeken we Agios Ioannis Lambadistis, het beroemde Kykkosklooster en de Cedervallei.

cyprus24platresnaarpolis.jpg

cyprus25lambadistis.jpg

cyprus26kykkos.jpg

cyprus27cedervallei.jpg

We maken onze eerste wandeling over het Akamasschiereiland.

cyprus32akamas.jpg

We maken een tweede wandeling over het schiereiland, uiteraard in een ander gedeelte. Morgen vliegen we weer terug.

cyprus32akamas.jpg

Op onze laatste dag rijden we in een kleine uurtje naar Pafos en vliegen terug naar Nederland.

cyprus34polisnaarpafos.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x

Top vijf excursies vanuit Pafos

Pafos is een populaire badplaats op het eiland Cyprus, gelegen in het Griekse deel van het land. Naast dat er heerlijke stranden zijn waar je helemaal tot rust komt in de zon, zijn er ook genoeg leuke dingen te doen op het eiland. Wat dacht je bijvoorbeeld een leuke excursie naar het Troodosgebergte of het bezoeken van de stad Nicosia?

Toerisme Cyprus daalt met 6,6%

Het aantal toeristen dat het eiland Cyprus tot nu toe heeft bezocht is met 6,6% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat heeft de voorzitter van Cyprus Tourism Organization (CTO), Alecos Orountiotis, laten weten. Cyprus ontvangt elk jaar vooral veel toeristen uit Duitsland en Engeland, maar ook het aantal toeristen uit deze landen is flink afgenomen. Zo daalde het aantal Duitse bezoekers met meer dan 30% en het aantal Engelse bezoekers daalde met zo'n 9%.

Cypriotische wijnen

Cyprus staat onder de meeste mensen niet bekend als wijnland. Toch wordt er al eeuwen wijn geproduceerd op het eiland, die ook nog eens zeer goed smaken. Voor de lokale bevolking was de wijnbouw altijd erg belangrijk. De geschiedenis van de wijnbouw in Cyprus gaat dan ook terug tot de oude Griekse tijd.

Meerderheid reizigers kan Cyprus niet aanwijzen op kaart

Meer dan de helft van de mensen die recent nog naar het zonnige eiland op vakantie zijn geweest, kunnen de bestemming Cyprus niet aanwijzen op een kaart.

Wat is het Turks Cypriotisch deel van Cyprus?

Cyprus is bij veel Nederlanders bekend, maar wat niet iedereen weet is dat het eiland in tweeŽn is gedeeld. Het beeld wat veel mensen van Cyprus hebben is dat van het zuiden van Cyrus, het Grieks Cypriotische gedeelte. Het noorden van Cyprus is Turks Cypriotisch en is onderdeel van de, enkel door Turkije erkende, Turkse Republiek van Noord-Cyprus.

Leiders Cyprus claimen vooruitgang

De leiders van Cyprus en de niet-erkende Turkse Republiek van Noord-Cyprus hebben dinsdag belangrijke vooruitgang geboekt in hun vredesoverleg onder hoede van de VN. Het eiland in de Middellandse Zee is sinds 1974 verdeeld, toen Turkse militairen het noordelijk deel bezetten.
‘We zijn ervan overtuigd dat we met volharding een allesomvattend akkoord zullen bereiken', meldden beide leiders in een verklaring na hun ontmoeting. ‘We zijn hoopvol door de belangrijke vooruitgang die we tot dusver hebben bereikt op het gebied van bestuur, machtsdeling, EU-zaken en economie.'
Lees verder ...

De site 'Cyprus' is onderdeel van 'Passie voor reizen'. Je vindt hier een overzicht van alle reiswebsites.

bezoek_passie_voor_reizen